Om naprapati

- FØRSTEVALGET VED MUSKEL- OG LEDDPLAGER PÅ NESODDEN

Tlf: 91 91 90 94

Om naprapati...

 

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin.

 

Med begrepet manuellmedisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem.

 

 

 

 

Ordet Naprapati betyr...

 

... å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet "napravit", som betyr å korrigere, og det greske ordet "Pathos" som betyr lidelse.

 

Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet.

 

Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling.

 

Hva gjør en naprapat?

 

Som naprapater konsentrerer vi oss om å finne den underliggende årsaken til pasientens smerte. Vi behandler muskler, nerver- og leddplager ut ifra et helhetssyn.

 

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler

 

Naprapaten behandler både muskler og ledd for å få en mer funksjonell og bevegelig kropp.

Copyright © All Rights Reserved